Marte meo

Marte meo på Krogholmgård

Marte meo er en positiv tilgang til samspillet mellem mennesker: Alle mennesker vil gerne det gode samarbejde, og hvis det ikke lykkes, er det fordi vi enten ikke har lært bedre, eller fordi vi har mistet vores samarbejdskompetencer.

Marte meo er en videobaseret metode , der viser, hvordan vi kan opnå et kvalitativt samspil mellem mennesker. Marte meo har i mange år været brugt, først i arbejdet med børn, senere med udviklingshæmmede mennesker, mennesker med autisme og demente mennesker.

Marte meo benyttes på alle plejecentre i Ældreområdet, og i sensommeren 2017 begynder 2 medarbejdere på uddannelsen hos "Martemeo forum": www.martemeoforum.dk

Hvad er Marte meo?

Marte meo (betyder: ”Ved egen kraft”) er en interaktionsanalysemetode, som bruger videooptagelser til at forbedre samspillet mellem mennesker. Metoden er meget brugbar, fordi den er konkret, løsningsorienteret, positiv og fordi den ikke kræver ekstra ressourcer i hverdagen. De ændringer i hverdagen, der skal til for at bedre samspillet, er af en sådan art, at alle kan mestre det.

I Marte meo tager alt samspil udgangspunkt i beboerens niveau og behov, sammenkædet med medarbejderens kompetencer.

Helt konkret optages ca. 10 minutters videofilm af samvær mellem beboeren og medarbejderen. Herefter foretager Marte meo terapeuten en interaktionsanalyse for at afdække beboerens og medarbejderens kompetencer. Terapeuten udvælger nogle få videoklip, der vises for medarbejderne på en efterfølgende supervision. På videoklippene ser man helt konkret, hvad der lykkes i samspillet og som medarbejderne skal gøre mere af, for at give beboeren mulighed for at udvikle sine potentialer og for at medarbejderne og beboeren har mulighed for at samarbejde positivt.

Metoden bygger på den pædagogik, at vi lærer mest af at se, hvad der lykkes. Og når vi bruger Marte meo, får vi en konkret handlingsanvisning.

Hvilke udfordringer har vi?

Vi bruger nu Marte meo metoden til at udvikle samspillet med beboerne. Men vi tog udgangspunkt i samarbejdet med de beboere, der har en demenssygdom, fordi vi gerne ville gøre noget ved følgende problemer:

Vi havde brug for en metode, der ikke kun analyserede problemerne og fandt årsager, men som også viste konkrete og handlingsanvisende løsninger.

 • Vi havde brug for en læring i medarbejdergruppen, der forgår i det daglige arbejde (og ej på kursus), så der ikke gik tid fra arbejdet med beboerne.
 • Vi havde brug for en læring i medarbejdergruppen, som ikke krævede ressourcer i forhold til at skulle læse litteratur og have megen hjemmeforberedelse.
 • Vi havde svært ved at hjælpe de meget urolige beboere.
 • Vi havde svært ved at få alle beboere inddragede i samtaler, f.eks. ved middagsbordet

Handlingsanvisende:

Vi har tradition for, at være meget analyserende og at skulle forholde os til mange teorier. Vi arbejder traditionelt meget verbalt og med mange abstrakte ord, som for mange kan være svære at forstå og omsætte til handling. F.eks. så ”enkle” ting som: ”du skal være bedre til at aktivere beboerne”  eller  ”du skal guide beboeren”. Men hvordan er det lige man gør det?  I en supervision efter Marte meo metoden får medarbejderen helt konkrete svar: ”Se – når du gør præcis sådan, så kan du se, at beboeren kan samarbejde med dig”. 

Hvilke resultater opnår vi?:

 • Det vigtigste resultat er selvfølgelig, at beboerne trives bedre: De føler sig set, hørt og forståede. Og de får frisat ressourcer.
 • Beboerne bliver bedre medinddragede.
 • Medarbejderne trives bedre, fordi de har fået et redskab til at nå beboerne. Følelsen af magtesløshed er erstattet af konkrete handlemuligheder.
 • Vi føler, at vi er bedre til vores arbejde. Og at vi virkelig hver især bliver bedre til metoden. Også de medarbejdere, der er for pressede til at få tid til at læse litteratur, og også alle de, der bedst lærer nyt i praksis.
 • Vi går vejen sammen og der er ikke nogen, der på skift er på kursus.
 • Vi føler større ligeværdighed i samarbejdet med beboerne.

 

Hvem er Marte meo terapeuter på Krogholmgård?:

Plejecenterleder Jane Hald

    


Sidst opdateret: 20.07.2017

 • Krogholmgård – bofællesskab for demente
 • |
 • Krogholmgårdsvej 1
 • |
 • 2950 Vedbæk
 • |
 • Tlf. 46 11 31 40
 • |
 • krogholmgaard@rudersdal.dk